THE AGE OF MEN / MUŠKO DOBA (Film u glavi)

THE AGE OF MEN / MUŠKO DOBA (Film u glavi)

Short fiction, 6 min, 2015. 
Bosnia and Herzegovinia


kratki igrani film, 6 min, 2015.
Bosna i Hercegovina

Authors: Emina Đapo, Sanja Milović

The Age of Men is a close and calm encounter with a male ballet dancer telling his story – and defending his case.

Festivals
Sarajevo FF, 2015

Emina Đapo (17), a student of Second Gymnasium in Sarajevo. She likes acting, modeling, painting and design. Film is one of her interests.

Sanja Milović is a student of Faculty of Philosophy in Sarajevo. She likes photography, caligraphy, drawing, painting and dancing, but film is one of her biggest interests.

Original language:
Bosnian/Croatian/Serbian
Producers:
Sabrina Begović Ćorić – Hava Film
Kumjana Novakova – Pravo Ljudski Film festival


Autori: Emina Đapo, Sanja Milović

Muško doba je blizak i miran susret sa baletskim plesačem koji priča svoju priču – i staje u svoju odbranu.

Festivali
Sarajevo FF, 2015

Emina Đapo (17), učenica Druge gimnazije u Sarajevu. Bavi se glumom, manekenstvom, slikanjem, dizajnom. Film joj je jedan od interesa.

Sanja Milović je studentica Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Bavila se fotografijom, kaligrafijom, crtanjem, slikanjem i plesom, ali film je najviše privlači.

Izvorni jezik:
bosanski/hrvatski/srpski
Producenti:
Sabrina Begović Ćorić – Hava Film
Kumjana Novakova – Pravo Ljudski Film festival